รีเซ็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Flush DNS)

blog image

รีเซ็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Flush DNS)

D:\>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

แสดงความคิดเห็น